kūčkailis

kūčkailis
kū́čkailis sm. (1), kùčkailis (1) 1. avikailio atkarpa, skiautė: Kū́čkailis – kailio skiautis, gabalas J. Kol kailinius pasiuvo, prikarpė visą krūvą kūčkailių Jnš. Paimk kokį kū́čkailį ir užlopyk alkūnes Jrb. Ar nėra kokio kūčkailio – reiktų kalniai sulopyt Dgl. Iš kū́čkailių užmalus pasisiuvo Sv. Koki čia jau tavo ir kailiniai – tik iš vienų kūčkailių pasiūti Grv. Netikę vilnos, nuo kūčkailių nuskutinėtos Ob. Vištą apauk kū́čkailiais, kad nekastų daržų J. Apsisiūk veilokus kūčkailiu, tai panešiosi Vl. Šunų sudraskytos avies kū́čkailiai mėtos ant lauko Erž. 2. avikailis: Kepurėlę turiu dailią, siūtą iš seno kučkailio Lzd. Parduok man penkius kū́čkailius Mžk. Su kū́čkailio skrandužėle pas mane atjojai Mrj. Juodi ant kaktos pakirpti plaukai ir sugarbanoti kaip kūčkailis nuo vėjo pūtimo kilnojosi LzP. 3. susivėlusių vilnų, pakulų gumulas, kuokštas: Šita vilna tik vailokam tinka – vieni kùčkailiai Smn. Tos vilnos susivėlusios į kū́čkailius Pjv. Kokios čia vilnos – vieni kūčkailiai! Bgs. Mesk šituos kū́čkailius, ba iš jų siūlų vis tiek nebus Vrn. Susvėlė kuodelis kūčkailin Kb. 4. Tvr menk. kūtvėla, tinginys; storžievis: Už tokio kūčkailio netekėk: teks eiti elgetauti Lnkv. | Ar jis kada sueina su žmonėm? Ne dyvas, kad toks kučkailis Lp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kūčkailis — dkt. It kūčkailis aptriùšęs ši̇̀ferio stógas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kūčkailinis — kūčkailìnis, ė adj. (2) → kūčkailis 1: Kepurėlė kuntušinė, pasižiūriu – kūčkailinė LTR(Jon) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuobarinė — sf. (1) žr. 1 nuobara 1: Reikia kirpti jau nuobarinę – avelės trinasi ir nusipešioja vilnas Lnkv. Šiemet nedaug nuobarinės tenukirpom Pšl. Dar jie nuobarinių nenukirpo Nj. | prk.: Na, jau nusikirpk tą savo nuobarinę (plaukus), bo negražu, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusodinti — nusodìnti tr. Rtr, Š, KŽ 1. Q11, SD459, B, N, Sut, K, LL328, NdŽ padėti ar priversti nusėsti, nulaipinti: Nuo arklio nusodìnk jį J. Dvaro vartus atkabino, man nuo žirgo nusodino LTR(Užp). ^ Savą pažinęs, ir klane nusodina S.Dauk. 2. atsistojusį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pūckailis — sm. (1), pùckailis (1) Prng 1. kailio atraiža, skiautė, kūčkailis: Ar tu negali pasveizdėt kur kokio pūckailio ir ažuslopyt kailinių? Arm. Nepriglėbei kur to kailio, tai dabar eik papaisyk: tik pūckailiai voliojasi svirne! Arm. 2. menkas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • škūčkailis — škū̃čkailis sm. (1) Vkš, Mžk žr. kūčkailis 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”